ახალი ტესტები იყენებენ ეპიგენეტიკას იმის გამოსაცნობად, თუ რამდენად სწრაფად ბერდებით

ახალი ტესტები იყენებენ ეპიგენეტიკას იმის გამოსაცნობად, თუ რამდენად სწრაფად ბერდებით

კომპანიები აცხადებენ, რომ ახლა მათ შეუძლიათ ადვილად გამოთვალონ თქვენი ბიოლოგიური ასაკი. თქვენ თვლით რომ უნდა ენდოთ მათ?