ევოლუციის გააზრებისკენ მიმავალი ნაბიჯი: მიტოქონდრიული დაყოფა დაცულია სახეობათა შორის

ევოლუციის გააზრებისკენ მიმავალი ნაბიჯი: მიტოქონდრიული დაყოფა დაცულია სახეობათა შორის

ფიჭური წარმოშობა კარგად არის ასახული "ენდოსმიბიოტიკური თეორიით", რომელშიც ცნობილია, რომ უმაღლესი ორგანიზმები "ევკარიოტებს" უწოდებენ და განვითარდნენ უფრო პრიმიტიული ერთუჯრედული ორგანიზმიდან, რომელსაც "პროკარიოტები" ჰქვია. ეს თეორია ასევე განმარტავს, რომ მიტოქონდრია - უჯრედის ენერგიის გამომუშავების ქარხნები - სინამდვილეში წარმოიქმნება პროკარიოტული ბაქტერიებისგან, როგორც პროცესის ნაწილი, რომელსაც ეწოდება "ენდოსიმბიოზი". ბიოლოგები თვლიან, რომ მათი საერთო წინაპრობაა, რის გამოც მიტოქონდრიის სტრუქტურა "დაცულია" ევკარიოტებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ძალიან ჰგავს სხვადასხვა სახეობებს - მარტივიდან ყველაზე რთულ ორგანიზმებამდე.