მეცნიერება განმარტავს, თუ რატომ უნდა ვიმუშაოთ ზამთარში უფრო ცოტა

მეცნიერება განმარტავს, თუ რატომ უნდა ვიმუშაოთ ზამთარში უფრო ცოტა

ადამიანები როგორც წესი უფრო მოწყენილები არიან,როდესაც ღამეები დგება და ამინდები ცივდება.

განწყობის ამაღლებლად სეზონების შესაფერისად ჩვენი სამუშაო საათების შეცვლა დაგვეხმარება განწყობის ამაღლებაში.