მეცნიერების მიღმა - რატომ არ არის ორი მსგავსი ფიფქი

მეცნიერების მიღმა - რატომ არ არის ორი მსგავსი ფიფქი

ფიზიკოსის აკვიატებამ თოვლის უჩვეულო კრისტალებთან დაკავშირებით, განაპირობა კრისტალების შექმნის დიდ ერთიან თეორიის შექმნა